bg | en
ЗА НАС
“Джей Би Електроникс” ЕООД оперира на българския пазар повече от 10 години като доставчик на хардуер и иновативни решения в областта на информационните технологии. Ние предлагаме широка гама от продукти на утвърдени в световен мащаб производители, както и услуги по внедряването и привеждането на тези продукти в експлоатация според нуждите на клиента. Основен за нас принцип е изграждане на дългосрочни и лоялни взаимоотношения с нашите партньори. За нас най-важна е удовлетвореността на нашите клиенти, поради което сме готови да отговорим и на най-нестандартните желания за продукти, които не се предлагат на нашия пазар.

Компанията обслужва успешно както корпоративни клиенти от малък и среден бизнес, така и големи организации и клиенти от публичния сектор, сред които “Община Монтана”, “Министерство на инвестиционното проектиране”, “ТП на НАП – Велико Търново”, “ТП на НАП - Пловдив”, “Комендантство – МО”, “Национален институт на правосъдието”, „Национален осигурителен институт“, “Държавна агенция за метрологичен и технически контрол” и др.

Джей Би Електроникс има значителен опит и ноу-хау в изграждането, управлението и развитието на инфраструктурни решения, внедрени във фирми и организации.

В компанията работят специалисти, ангажирани в системна интеграция и специализирани в областта на съвременните комуникационни технологии, хардуера и софтуера. Всеки специалист преминава обучения при официалните партньори и получава съответните сертификати. Опитът в изпълнението на проекти и внедряване на технологии ни позволяват да постигнем по-висока ефективност при поддържане на високо качество и работоспособност на системите.

Благодарение на натрупаният опит, специалистите ни могат да постигнат оптимална интеграция и адаптация на новите идеи и решения със съществуващата ИТ инфраструктура и процеси във Вашия бизнес. Ангажираните в поддръжката сервизни инженери решават в срок възникналите проблеми, като проявяват необходимото разбиране за значението им за бизнеса на клиентите.

Джей Би Електроникс прилага най-високи стандарти по отношение на качеството на услугите и коректност в деловите отношения със своите клиенто. Като гаранция за това е въведена и система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2008. Сертификатът гарантира качеството на дейностите по изграждане и поддържане на цялостни информационни и комуникационни решения; реализация на проекти за доставка на компютърно оборудване; дистрибутиране и сервизиране на компютърно, комуникационно, офис оборудване и софтуер.

ПАРТНЬОРСТВА
 
Джей Би Електроникс е официален партньор на следните водещи производители:
 • Adobe
 • Lenovo
 • Dell
 • Blackbox Networks
 • Overland Storages
 • Deep Software
 • IBM
 • KVM TEC
 • MyDigitalSSD
 • Alt-N
 • ESET
© Джей Би Електроникс 2015. Всички права запазени!